Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Převoz dřevní hmoty
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2015
Kurz oceňování lesa a znalecké minimum
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Nákup chladničky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Likvidace invazivních rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Odborná prohlídka a údržba výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015
Převoz zámkové dlažby v areálu ÚP 36
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015
Demolice obj. č. p. 66 Horní Malá Úpa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015 15.10.2015 10:00
Výměna poškozeného sporáku - byt č.p. 247 Špindlerův Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
Seminář pro pracovníky odboru státní správy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
Autobusová doprava studentů v rámci krajského kola Ekologické olympiády
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015
„Projektová dokumentace k akci Péče o zvěř v mimovegetačním období - 3. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 05.10.2015 10:00
Oprava střešní konstrukce - budova Krkonošského muzea ve Vrchlabí
podlimitní Zadáno 09.09.2015 06.10.2015 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 18.09.2015 09:00
Seminář - Administrace VZMR vlastními zaměstnanci
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015
Autobusová přeprava na jednání Správ národních parků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 09.09.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016