Veřejná zakázka: Kosení a vláčení v PR Pustá Rudná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6707
Systémové číslo: P16V00002728
Datum zahájení: 19.12.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení a vláčení v PR Pustá Rudná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Jedno ruční kosení svahového a částečně podmáčeného lučního porostu ručně vedenou sekačkou na ploše 0,57 ha (plocha A). Termín: po odkvětu lilií do 30.9.2016.
2. Jedno ruční kosení mezofilních svahových luk včetně ploch po kácení dřevin ručně vedenou sekačkou a křovinořezem na ploše 1,6 ha (plochy B1, B2, B3 a B4), na plochách po kácení s obkosením pařezů. Kosení provádět důsledně až k okraji lesních porostů, odkud se do luk šíří ruderální druhy. Termín: po odkvětu lilií do 30.9.2016.
3. Jedno ruční kosení buřeně na mezích a v lučních lemech křovinořezem s obkosením stromů a ponecháním keřů lýkovce vonného, případných exemplářů lilií a mladých či obrážejících vrb na ploše 0,55 ha (plochy C1, C2, C3 a C4). Termín: do 31.7.2016.
4. Jedno ruční kosení lučních lemů křovinořezem na ploše 0,2 ha (plochy G1, G2 a G3). Kosení provádět důsledně až k okraji lesních porostů, odkud se do luk šíří ruderální druhy. Termín: po odkvětu lilií do 30.9.2016.
5. Jedno vláčení lehkými branami (plochy B3 a E) a kultivátorem (plocha F) na celkové ploše 1,55 ha. Termín: září 2016.
Veškerá hmota vzniklá kosením bude odvezena mimo území PR a jejího ochranného pásma do 14 dní od pokosení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 84 179 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky