Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění datových a hlasových telekomunikačních služeb ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.

Zadavatel je povinen na základě rozhodnutí ÚOHS č.j. Č. j.: ÚOHS-S32/2014/VZ-9838/2014/511/KCh ze dne 12. května 2014 pokračovat v zadávacím řízení. Předmětná povinnost bude naplněna odesláním nového Oznámení o zakázce a zveřejněním kompletní dokumentace na profilu zadavatele. Předběžné oznámení bylo zveřejněno dne 10.06.2013 pod evidenčním číslem zakázky 353343 (Číslo a datum zveřejnění v TED: 2013/S 112-191339 zveřejněno 12.06.2013).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kontakt: Zuzana Mášová
e-mail: Zuzana.Masova@mzp.cz
tel: +420267122389
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27. 08. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 10. 07. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: