Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 20.12.2017 10:00
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 12.01.2018 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 12.12.2017 09:00
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.
nadlimitní Zadáno 01.12.2017 05.01.2018 10:00
Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP jeho OP
podlimitní Zadáno 30.11.2017 19.12.2017 10:00
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 30.11.2017 12.01.2018 10:00
Úprava aplikace LUHOP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 08.12.2017 10:00
Poskytování tiskových služeb pro Správu KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 07.12.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
podlimitní Zadáno 14.11.2017 05.12.2017 10:00
Nákup podpory (maintenance) SW produktů ArcGIS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2017 20.11.2017 10:00
Socioekonomický výzkum návštěvnosti Krkonošských národních parků
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 12.12.2017 10:00
Přivaděč vody do zámeckého parku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 10.11.2017 10:00
Inventarizační bryologický průzkum KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 03.11.2017 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro KM Jilemnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 17.10.2017 10:00
Práce pro projekt Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 17.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016