Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesní cesta Nad Alpinou 2
podlimitní Zadáno 27.06.2018 02.08.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na grafické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 12.07.2018 10:00
Management lokalit s výskytem tetřívka
podlimitní Zadáno 27.06.2018 03.08.2018 10:00
Monitoring nočních motýlů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
Ponechání dřevní hmoty – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP – II.
nadlimitní Zadáno 25.06.2018 12.07.2018 10:00
Vrchlabí čp. 597 - modernizace bytové jednotky v 2. NP.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 09.07.2018 10:00
Prořezávky – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP – II.
podlimitní Zadáno 21.06.2018 11.07.2018 10:00
Metodická a koordinační podpora při zpracování strategie péče o Krkonošský národní park
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 09.07.2018 10:00
Rámcová dohoda - kominické služby
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 29.06.2018 10:00
Společná technická podpora, zpracování a interpretace dat
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 10:00
Monitoring povrchového odtoku - faktory řídící chemismus povrchových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Kalamitní těžba a přibližování lanovkami
podlimitní Zadáno 11.06.2018 27.06.2018 10:00
Příprava monitoračních ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - Program péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 18.06.2018 10:00
Opravy vozidel Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 19.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016