Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MS Luká-výstavba zdroje tepla a zateplení, MS Přibyslav-výstavba zdroje tepla a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012
MS luká-výstavba zdroje tepla a zateplení, MS Přibyslav-výstavba zdroje tepla a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012
Dodávka oplocení a úprava svahu pod příjezdovou komunikaci pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012
Příprava a realizace vytápění objektů meteorologických stanic ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2012
Pozáruční servis automatických meteorologických měřících systémů (dále jen AMS) objednatele
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2012
Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 - 2014
nadlimitní Zadáno 16.03.2012 15.05.2012 09:30
Monitoring ptačích oblastí a jednotlivých druhů z přílohy I. Směrnice o ptácích v roce 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2012 29.03.2012 10:00
Dodávka 5 ks třífázových elektrocentrál
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2012
Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR
nadlimitní Zadáno 27.02.2012 12.03.2012 13:00
Dodávku ceilometrů, ultrasonického anemometru a displejů pro odbor letecké meteorologie
nadlimitní Zadáno 07.02.2012
Rámcová smlouva pro zajištění speciálních školkařských činností v lesních školkách na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 30.11.2011 24.01.2012 10:00
Rámcová smlouva na poskytování odborné pomoci při kontrole VZ u žadatelů a příjemců dotací z OPŽP
nadlimitní Zadáno 09.03.2010 26.04.2010 10:00
Vzorkování a analýzy podzemních vod ve státní síti pro provozní monitoring v letech 2010 - 2012
nadlimitní Zadáno 22.01.2010
Zajištění provozu Domu přírody - Moravský kras
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2009
Dodávka a instalace 53 ks automatických klimatologických stanic II. typu
nadlimitní Zadáno 09.06.2009
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016