Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Film pro Dům přírody Moravského krasu
podlimitní Zadáno 09.07.2012 23.07.2012 12:00
Procesní optimalizace AOPK ČR
podlimitní Zadáno 09.07.2012 23.07.2012 10:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví - Zahrada živočichů a rostlin/Rajská zahrada
nadlimitní Zadáno 06.07.2012 20.07.2012 10:00
Dům přírody Moravského krasu - TDI
podlimitní Zadáno 06.07.2012 20.07.2012 12:00
Upgrade centrálních přepínačů LAN
nadlimitní Zadáno 18.06.2012
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT - ZO ČSOP Jadernička
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 15.06.2012 10:00
Dodávka a rekonstrukce trafostanice TS 2505 Komořany
podlimitní Zadáno 24.05.2012
Dohoda o spolupráci v poskytnutí finančních prostředků LIFE09NAT - ZOČSOP Bílé Karpaty
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 00:00
Obnova rybníka Kojetín - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 10:00
Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod
nadlimitní Zadáno 22.05.2012
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2012 04.06.2012 00:00
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - T - mobile
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 01.06.2012 00:00
Záchranný program perlorodky říční
nadlimitní Zadáno 09.05.2012 23.05.2012 13:30
Terénní úpravy areálu pobočky ČHMÚ Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012
Redakční, výtvarné a organizační zajištění vydání časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2012 02.05.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016