Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení výukové místnosti
VZ malého rozsahu Zadávání 02.10.2015 15.10.2015 12:00
Kosení křovinořezem v k.ú. Broumov u Zadního Chodova, Halže a Lesná u Tachova a obnova tabulového značení CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - výřez nežádoucího zmlazení - Raná - jih
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 13.10.2015 08:00
Nákup chladničky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Likvidace invazivních rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Odborná prohlídka a údržba výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015
Obnova vegetačního krytu v k.ú. Železná u Smolova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015
Převoz zámkové dlažby v areálu ÚP 36
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015
Demolice obj. č. p. 66 Horní Malá Úpa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015 15.10.2015 10:00
Dodávka periférií pro pokladní tiskárny SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2015 06.10.2015 09:00
Multifunkční tisková zařízení pro pobočky ČHMÚ Praha, Hradec králové a SOO
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2015 08.10.2015 10:00
Pastva v NPP Dunajovické kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2015
Ruční sečení v NPR Větrníky PPK-12b/857/15
VZ malého rozsahu Zadávání 29.09.2015 08.10.2015 09:00
Servis a opravy vozidel Škoda a Volkswagen
VZ malého rozsahu Zadávání 29.09.2015 08.10.2015 10:00
Výměna poškozeného sporáku - byt č.p. 247 Špindlerův Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016