Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina roku 2018 - 2019 na území NP Šumava
Odesílatel Emilie Cvrčková
Organizace odesílatele Správa Národního parku Šumava [IČO: 00583171]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2018 12:04:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje znění dodatečných informací včetně návrhu nového znění Rámcové dohody


Přílohy
- PR_3_Rámcová dohoda_nová.docx (79.16 KB)
- d_informace č_1.pdf (1.03 MB)