Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Přeprava dříví
Kód (nepovinné): 6928832
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: Kč bez DPH/m3
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Nejnižší nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

124.5 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět