Veřejná zakázka: Zajištění činnosti VSK na místě pro program Nová zelená úsporám v letech 2018 - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8694
Systémové číslo: P17V00001939
Evidenční číslo zadavatele: 10/2017
Datum zahájení: 14.12.2017
Nabídku podat do: 27.12.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění činnosti VSK na místě pro program Nová zelená úsporám v letech 2018 - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky se u každé její části skládá ze dvou samostatných a na sobě nezávislých fází:

Fáze 1 – Kontrola na místě (dále jen „Fáze 1“);
Fáze 2 – Kontrolní přepočet energetických hodnocení (dále jen „Fáze 2“).

Předmět veřejné zakázky v rámci Fáze 1:
Kontrola na místě dodržení podmínek programu ze strany příjemců podpory v programu Nová zelená úsporám v oblasti podpory A, B, C v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a posouzení energetických hodnocení předkládaných spolu s žádostí o podporu v PROGRAMU v oblasti podpory A, B, C v souladu se směrnicí MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015, ve znění pozdějších změn.

Předmět veřejné zakázky v rámci Fáze 2:
Kontrolní přepočet energetických hodnocení (energetického posudku anebo průkazu energetické náročnosti budovy) a posouzení energetických hodnocení předkládaných spolu s žádostí o podporu v PROGRAMU v oblasti podpory A, B, C v souladu se směrnicí MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015, ve znění pozdějších změn.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní fond životního prostředí České republiky
 • IČO: 00020729
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 2006/9
  140 00 Praha 4 - Krč
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491216

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4 - Krč

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy