Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Výsadby a dosadby jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L., dále JŘ) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus L., dále KL), podsadby jedle bělokoré (Abies alba, dále JD) včetně budování ochranných mechanických bariér (ochrana skupinová a individuální) a realizace ochrany chemické JŘ v letech 2016–2023, vše včetně následné péče. Lokality jsou situovány do 7. a 8. lesního vegetačního stupně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Kontakt: Světlana Šmídová
e-mail: svetlana.smidova@nature.cz
tel: +420 283 069 187
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.12.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016 00:00