Veřejná zakázka: Zajištění kurzů zaměřených na zlepšení dovedností řadových inspektorů při jednání s problémovým subjektem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10184
Systémové číslo VZ: P18V00001225
Datum zahájení: 20.07.2018
Nabídku podat do: 31.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění kurzů zaměřených na zlepšení dovedností řadových inspektorů při jednání s problémovým subjektem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na zlepšení dovedností řadových inspektorů (konkrétně se jedná o komunikační dovednosti inspektorů při jednání s problémovým kontrolovaným subjektem – asertivita v konfliktních situacích).
Výše uvedené služby budou poskytovány dle potřeb zadavatele - objednávek, které budou vystavovány na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem na dobu 2 let.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávacích podmínek.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Vzdělávání a školení 80000000-4
Školení zaměstnanců 80511000-9
Školení osobního rozvoje 80570000-0

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 680 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků