Profil zadavatele: Česká geologická služba


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Helpdesk
nadlimitní Zadáno 06.04.2016 25.05.2016 10:00
Pořízení podnikové licence na software Esri
nadlimitní Zadáno 02.03.2016 19.04.2016 10:00
Překlad odborného textu z ČJ do AJ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015 08.10.2015 09:00
Dokoupení licencí Oracle
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2015 09.10.2015 09:00
Nákup 2 ks plovoucích licencí software pro 3D strukturně geologické modelování
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2015 11.05.2015 09:00
Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 07.04.2015 08:00
Prodej nadnormativních zásob tiskovin, map, knih, časopisů a dalších periodik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 17.04.2015 12:00
Zhodnocení rizika svahových nestabilit v pilotním uzemí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 14:00
Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)
nadlimitní Hodnocení 08.09.2014 17.09.2014 14:00
Laserová ablace (LA) II (opakovaná)
nadlimitní Hodnocení 08.09.2014 17.09.2014 12:00
Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)
nadlimitní Vyhodnoceno 07.07.2014 07.07.2014 13:00
Laserová ablace (LA) II (opakovaná)
nadlimitní Vyhodnoceno 07.07.2014 07.07.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2