Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2017 21.08.2017 00:00
Odchov perlorodek z Malše pro posílení jejich přírodní populace a péče o juvenilní sádia do věku 3+
podlimitní Zadáno 27.07.2017 15.08.2017 11:00
Vyhodnocení stavu populace pstruha obecného potočního (Salmo trutta morpha fario) a podpora jeho populační stability na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 00:00
Užitkový vůz 4x4
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.06.2017
Komplexní vrtný průzkum pro projekt umělé infiltrace na lokalitě Meziboří
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 15.06.2017 00:00
Komplexní vrtný průzkum na lokalitě Děčínský sněžník
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2017 15.06.2017 11:00
Nákup software ESRI pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“
podlimitní Zadáno 27.05.2014 02.06.2014 00:00
Nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ - opakovaná soutěž
podlimitní Zadáno 13.05.2014 30.05.2014 10:00
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
nadlimitní Zadáno 29.11.2013 19.02.2014 10:00
Repase technického zařízení ČKSVV po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2013 09.09.2013 00:00
Opravy po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2013 19.08.2013 00:00
Opravy objektu VÚV po povodni - hydroizolace podzemního rezervoáru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2013 02.08.2013 00:00
Odstranění povodňových škod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2013 02.07.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3