Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
nadlimitní Zadáno 29.11.2013 19.02.2014 10:00
Repase technického zařízení ČKSVV po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2013 09.09.2013 00:00
Opravy po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2013 19.08.2013 00:00
Opravy objektu VÚV po povodni - hydroizolace podzemního rezervoáru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2013 02.08.2013 00:00
Odstranění povodňových škod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2013 02.07.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2