Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Velkokapacitní přístroj pro stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia.“
podlimitní Zadáno 20.06.2018 10.07.2018 00:00
Vozidlo VW Rockton
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2018
„Hydrogeologický model severočeské křídy prostoru mezi Děčínským Sněžníkem a oblastí Hřensko Kirnitzsch(II)“
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.05.2018
Analyzátoz AMA 254
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.05.2018
Licence MS Office
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.05.2018
Oprava střešní krytiny lunet a zateplení fasády na budově C
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.04.2018 24.05.2017 11:00
Návrh efektivního monitoringu diagnostiky a údržby k zajistění vodohospodářských funkcí vodních nádrží(VD)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2018
„Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2018
„Provedení laboratorních analýz vzorků říčních sedimentů
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2018
Analýzy vzorků- farmaka
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2018
Podklady pro vypracování spojitého digitálního modelu dna vodních nádrží Hostivař a Džbán
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2018
Odpady -4802-K1-analýzy vzorků-fáze 1 a2
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.02.2018
„Testování nových pasivních vzorkovačů a sorpce, desorpce a nevratná likvidace vybraných pesticidů na zvolených typech sorbentů pomocí provozního testování ověřenou technologií“
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.02.2018
„Vyhodnocení struktury hostitelské populace pstruha obecného potočního a struktury populace perlorodky říční na území přírodní památky Horní Malše“
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.10.2017
Studium mikrohabitatů říčního dna: vyhledání a monitoring optimálních stanovišť pro vypuštění odchovaných mladých perlorodek na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016