Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Hydrogeologický model severočeské křídy prostoru mezi Děčínským Sněžníkem a oblastí Hřensko Kirnitzsch(II)“
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.05.2018
Návrh efektivního monitoringu diagnostiky a údržby k zajistění vodohospodářských funkcí vodních nádrží(VD)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2018
„Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2018
„Provedení laboratorních analýz vzorků říčních sedimentů
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2018
Analýzy vzorků- farmaka
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2018
Podklady pro vypracování spojitého digitálního modelu dna vodních nádrží Hostivař a Džbán
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2018
Odpady -4802-K1-analýzy vzorků-fáze 1 a2
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.02.2018
„Testování nových pasivních vzorkovačů a sorpce, desorpce a nevratná likvidace vybraných pesticidů na zvolených typech sorbentů pomocí provozního testování ověřenou technologií“
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.02.2018
„Vyhodnocení struktury hostitelské populace pstruha obecného potočního a struktury populace perlorodky říční na území přírodní památky Horní Malše“
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.10.2017
Studium mikrohabitatů říčního dna: vyhledání a monitoring optimálních stanovišť pro vypuštění odchovaných mladých perlorodek na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 11:00
Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2017 21.08.2017 00:00
Odchov perlorodek z Malše pro posílení jejich přírodní populace a péče o juvenilní sádia do věku 3+
podlimitní Zadáno 27.07.2017 15.08.2017 11:00
Vyhodnocení stavu populace pstruha obecného potočního (Salmo trutta morpha fario) a podpora jeho populační stability na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 00:00
Komplexní vrtný průzkum pro projekt umělé infiltrace na lokalitě Meziboří
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 15.06.2017 00:00
Komplexní vrtný průzkum na lokalitě Děčínský sněžník
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2017 15.06.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016