Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Páskové zálohovací zařízení
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.10.2021
Sondy Aqua Troll
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.09.2021
Zajištění dovozu zařízení od fy. Biomark
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021
Dodávka 2 ks FlowTracker2
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.09.2021
Dodávka technologického celku pro provádění 3D akustické telemetrie-2"
podlimitní Zadáno 01.09.2021 17.09.2021 10:00
Vozidla Dacia Duster 4x4
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.08.2021
Toyota Hilux 4x4
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.07.2021
OBD3
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2021
Dodávka VT-2021-1. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.05.2021
Generální oprava/výměna zábradlí na ochozu budovy C.
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.05.2021
Alfaspektrometr
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.05.2021
Výstavba podzemní těsnící clony (stěny) v lokalitě Meziboří v roce 2021
podlimitní Zadáno 19.01.2021 05.02.2021 10:00
Pojektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě meziboří
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.05.2019 07.05.2019 00:00
Nákup software ESRI pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“
podlimitní Zadáno 27.05.2014 02.06.2014 00:00
Nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ - opakovaná soutěž
podlimitní Zadáno 13.05.2014 30.05.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››