Veřejná zakázka: Nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ - opakovaná soutěž

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002492
Id předchozího profilu ve VVZ:

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2083
Systémové číslo: P15V00000254
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.05.2014
Nabídku podat do: 30.05.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ - opakovaná soutěž
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“. Hardwarové vybavení bude sloužit jednotlivým řešitelům k řešení projektu a tisku jeho výstupů, dále bude zajišťovat funkcionalitu centrálního datového skladu (jednotná platforma pro sdílení dat projektu) a mapového serveru (jednotná platforma pro revizi a publikaci výstupů projektu v prostředí internetu).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 • IČO: 00020711
 • Poštovní adresa:
  Podbabská 2582/30
  160 00 Praha 6

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky