Veřejná zakázka: Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 9720
Systémové číslo VZ: P18V00000761
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-013505
Datum zahájení: 04.05.2018
Nabídku podat do: 05.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava. Jedná se o následující druhy: lupinu mnoholistou, netýkavku žláznatou, kolotočník ozdobný, bolševník velkolepý, křídlatky sp. a zlatobýl kanadský. Cílem prováděných prací je regulace šíření a redukce stávajících populací těchto invazních druhů na území Národního parku Šumava a vytipovaných lokalitách Chráněné krajinné oblasti Šumava. Součástí prací je kromě vlastní likvidace rostlin také pravidelný monitoring lokality. Likvidace výše jmenovaných invazních druhů rostlin proběhne opakovaným vytrháváním, kosením nebo chemickou likvidací ploch s výskytem rostlin těchto invazních druhů. Součástí ručního vytrhávání a kosení je vždy odstranění vytrhané nebo pokosené biomasy z ploch a odvezením odstraněné biomasy k ekologickému zpracování do zařízení k tomu určeném (bioplynová stanice, kompostárna apod.) nebo na vyhrazené místo dočasné deponace biomasy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 603 636 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy