Veřejná zakázka: Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9719
Systémové číslo: P18V00000760
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-035834
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 07.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení realizace nezbytných opatření vedoucí k zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany zvláště chráněných území v PR U sedmi rybníků. Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“, zpracované VRV, a.s., 2016, aktualizované 2017, hlavní projektant Ing. Miroslav Holeček, Ph.D. (dále jen PD), vyjma části prací stavebního objektu „SO 08 – vegetační úpravy (SO 08-1.1. – Kácení a mýcení stávajících porostů - pozemky AOPK (dle členění rozpočtu)“. Pro upřesnění, součástí nabídkové ceny je kácení a mýcení stávajících porostů na pozemcích LČR, s.p. a nové výsadby. Veškeré práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 1041, 1043, 1044, 1046, 1177, 1080, 1081/1, 1083, 1079, 1073/2, 1069/1, 1189, 1176/2, 1190/1, 1188, 1181, 1216, 1063/1 v k. ú. Vojtanov, 578/1, 457/2 a 572/1 v k. ú. Starý Rybník, okres Cheb, Karlovarský kraj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 296 841 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky