Veřejná zakázka: Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech v roce 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8968
Systémové číslo VZ: P18V00000119
Evidenční číslo zadavatele: NPS 00239/2018
Datum zahájení: 29.01.2018
Nabídku podat do: 26.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech v roce 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 4 Technologický list této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě včetně. V případě, že zadavatel obdrží pouze 1 nabídku, uvádí, že rámcovou dohodu uzavře s jedním účastníkem.

Území NP Šumava je členěno na části spravované územním pracovištěm (dále též jen „ÚP“). Území Národního parku je upřesněno mapou – příloha č. 1.

Jednotlivé zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány na základě výzev dle k podání nabídek, ve kterých bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět plnění konkrétní zakázky a ve které budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační smlouvy, jejíž vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, (plnění – jako činnost dle technologického listu), místo plnění, doba plnění, předpokládaná hodnota plnění, maximální akceptovatelná cena a případně další speciální podmínky plnění. Tento proces je pracovně označen jako minitendr a bude administrován pomocí informačního systému E-ZAK.

Lesní školky NP Šumava jsou kromě jiného zvláštní svojí nadmořskou výškou. Velká část produkce zde probíhá v extrémních klimatických podmínkách, které s mnoha specifiky působí i na výkon práce zhotovitele. Práce v lesních školkách probíhá jen po poměrně krátké časové období – po značnou část toku je mnoho pracovišť pokryto sněhovou pokrývkou a nepracuje se na nich. Jedná se tedy (na rozdíl od jiných republikových školkařských či obdobných provozů) o práce vysloveně sezónní. Zhotovitelé se navíc při plnění prací v lesních školkách na vlastní nebezpečí vystavují působení častých výkyvů počasí, náhlým bouřkám, dešti apod., bez nároků na finanční kompenzaci.

Klasifikace předmětu dle CPV:

77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
77211500-7 Péče o lesní porost
77211600-8 Vysazování stromů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 505 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Nabídky je možné podávat osobně v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 06:30 do 17:30 hod. nebo prostřednictvím pošty, kurýra či jiného přepravce na níže uvedenou adresu:
Správa Národního parku Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky