Veřejná zakázka: Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech v roce 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8968
Systémové číslo: P18V00000119
Evidenční číslo zadavatele: NPS 00239/2018
Datum zahájení: 29.01.2018
Nabídku podat do: 26.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech v roce 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 4 Technologický list této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě včetně. V případě, že zadavatel obdrží pouze 1 nabídku, uvádí, že rámcovou dohodu uzavře s jedním účastníkem.

Území NP Šumava je členěno na části spravované územním pracovištěm (dále též jen „ÚP“). Území Národního parku je upřesněno mapou – příloha č. 1.

Jednotlivé zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány na základě výzev dle k podání nabídek, ve kterých bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět plnění konkrétní zakázky a ve které budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační smlouvy, jejíž vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, (plnění – jako činnost dle technologického listu), místo plnění, doba plnění, předpokládaná hodnota plnění, maximální akceptovatelná cena a případně další speciální podmínky plnění. Tento proces je pracovně označen jako minitendr a bude administrován pomocí informačního systému E-ZAK.

Lesní školky NP Šumava jsou kromě jiného zvláštní svojí nadmořskou výškou. Velká část produkce zde probíhá v extrémních klimatických podmínkách, které s mnoha specifiky působí i na výkon práce zhotovitele. Práce v lesních školkách probíhá jen po poměrně krátké časové období – po značnou část toku je mnoho pracovišť pokryto sněhovou pokrývkou a nepracuje se na nich. Jedná se tedy (na rozdíl od jiných republikových školkařských či obdobných provozů) o práce vysloveně sezónní. Zhotovitelé se navíc při plnění prací v lesních školkách na vlastní nebezpečí vystavují působení častých výkyvů počasí, náhlým bouřkám, dešti apod., bez nároků na finanční kompenzaci.

Klasifikace předmětu dle CPV:

77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
77211500-7 Péče o lesní porost
77211600-8 Vysazování stromů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 505 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Nabídky je možné podávat osobně v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 06:30 do 17:30 hod. nebo prostřednictvím pošty, kurýra či jiného přepravce na níže uvedenou adresu:
Správa Národního parku Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky