Veřejná zakázka: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - aktivita č. 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8908
Systémové číslo: P18V00000059
Evidenční číslo zadavatele: NPS 00086/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-000474
Datum zahájení: 09.01.2018
Nabídku podat do: 21.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - aktivita č. 3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou managementová opatření na území CHKO Šumava v NPP Blanice (včetně OP) a Prameniště Blanice. Opatření spočívají v těchto činnostech:
1. Prořezávky - odstranění dřevin podél vodoteče, do průměru kmene 20 cm, na pruhu o šířce 30 m
2. Stružkování – jedná se o obnovu funkce narušených pramenišť, obnovu mokřadních biotopů v blízkosti pramenů a zřizování potravních stružek v biotopu perlorodky říční.
3. Luční managementy – kosení pramenišť a podél pramenných stružek spojené s kompostováním travní hmoty a jeho následnou aplikací. Seč je prováděna kosou - plochy přiléhající k břehům, na ostatních plochách křovinořezem.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 _ Odborný popis projektu a v příloze číslo 2 _ Položkový rozpočet.

Veřejná zakázka není členěna na části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 551 476 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky