Veřejná zakázka: Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8076
Systémové číslo: P17V00001323
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022489
Datum zahájení: 21.08.2017
Nabídku podat do: 15.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona rozdělena na 2 dílčí části. Účastník může podat nabídku na jednu, nebo na všechny části veřejné zakázky. Počet částí, na které podá nabídku, je na volbě účastníka. Na každou část může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (týká se vždy jen stejné části veřejné zakázky).

Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace.
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec Králové je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1B zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 38 zákona vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne
- pro část 1 veřejné zakázky dne 25. 08. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
- pro část 2 veřejné zakázky dne 24. 08. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
Název: CPV kód:
Úklidové služby 90910000-9
Úklid kanceláří 90919200-4

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy