Veřejná zakázka: Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8016
Systémové číslo: P17V00001263
Evidenční číslo zadavatele: 269/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.08.2017
Nabídku podat do: 05.09.2017 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky bude:
a) příprava Studie proveditelnosti (vč. všech jejích povinných příloh) pro jednotlivé vybrané projekty především z oblasti ICT financované prostřednictvím výzev IROP (dominantně č. 4, 10 a 23, příp. 26);
b) spolupráce při definici projektového záměru především ve smyslu výběru vhodné výzvy;
c) spolupráce na přípravě podkladů pro vyplnění formuláře Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu vč. spolupráce na tvorbě modelů nutných pro předložení Žádosti;
d) příprava formuláře Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu;
e) příprava modelů ICT architektury nutných pro předložení Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu;
f) příprava Žádosti o poskytnutí dotace v IS ISKP;
g) spolupráce na přípravě finančního plánu;
h)příprava CBA - cost benefit analýzy pro jednotlivé vybrané projekty.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky