Smlouva: Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1072
Evidenční číslo: 170262
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 300 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 573 000,00
Zadávací řízení: Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů

Název (předmět)

Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů

Schválil / podepsal

Mgr. Radka Švábová, ředitelka odboru ekonomiky životního prostředí

Stručný popis

Předmětem zakázky bude:
a) příprava Studie proveditelnosti (vč. všech jejích povinných příloh) pro jednotlivé vybrané projekty především z oblasti ICT financované prostřednictvím výzev IROP (dominantně č. 4, 10 a 23, příp. 26);
b) spolupráce při definici projektového záměru především ve smyslu výběru vhodné výzvy;
c) spolupráce na přípravě podkladů pro vyplnění formuláře Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu vč. spolupráce na tvorbě modelů nutných pro předložení Žádosti;
d) příprava formuláře Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu;
e) příprava modelů ICT architektury nutných pro předložení Žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu;
f) příprava Žádosti o poskytnutí dotace v IS ISKP;
g) spolupráce na přípravě finančního plánu;
h)příprava CBA - cost benefit analýzy pro jednotlivé vybrané projekty.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy