Veřejná zakázka: Dům přírody Lužických hor – EXPOZICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 8004
Systémové číslo VZ: P17V00001251
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.10.2017
Žádost o účast podat do: 08.09.2017 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 06.11.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům přírody Lužických hor – EXPOZICE
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu, projektové dokumentace a provedení realizace vnitřní a vnější expozice pro návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Lužické hory „Dům přírody Lužických hor“ (dále též „DPLH“), vč. interiérového vybavení hlavního objektu, který bude součástí sítě návštěvnických středisek v programu objednatele „Dům přírody“. DPLH bude tvořit hlavní objekt (stavba) a k tomu přiléhající pozemky (zahrada) s vnější expozicí a naučná stezka kolem vrcholu Luž a rašeliniště Brazilka.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou etap.

První etapa předmětu veřejné zakázky: zhotovení návrhu a příslušné projektové dokumentace, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro vnitřní a vnější expozici, vybavení interiéru, včetně audiovizuální technologie, a zahradních úprav Domu přírody Lužických hor, vč. obstarání územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, na pozemku parc. č. 472/2 k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, zapsáno na LV č. 305 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, na pozemcích č. 487, 496/1, 486/1, 487, 1454 k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, vše zapsáno na LV č. 60001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a stavební p. 136/2, k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, pozemcích parc. č. 498/10, 498/13, 498/20 k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, vše zapsáno na LV č. 55 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj. Výstupy z první etapy předmětu veřejné zakázky budou sloužit jako podklady pro podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí.

Druhá etapa předmětu veřejné zakázky: realizace vnitřní a vnější expozice Domu přírody Lužických hor zahrnující dodávku a instalaci expozice, vč. související inženýrské a projektové činnosti (dokumentace skutečného provedení, popř. kolaudace) s výjimkou provedení zahradních úprav, dodávky interiérového vybavení, interaktivního dotykového mapového stolu a 3D technologií. Zadavatel zdůrazňuje, že druhá etapa bude realizována pouze za podmínky vydání rozhodnutí o přidělení dotace na její realizaci ze strany poskytovatele dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast 4.1.

Podrobnější specifikace je uvedena v části technických podmínek v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků