Veřejná zakázka: 3) Krkonoše - východ

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7606
Jedná se o část veřejné zakázky: Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: 3) Krkonoše - východ

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v činnosti mapování a zákresu aktuálního hospodářského managementu na zachovalých lučních porostech ve III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma v roce 2017. Součástí zakázky je i zakreslení mapování aktuálního managementu do prostředí GIS.
Vzhledem k povaze zakázky, tedy terénní náročnosti vzhledem ke klimatickým a časovým podmínkám rozhodl se zadavatel dělit zakázku na části. Tyto části jsou stanoveny dle mapovaného území KRNAP. Účastníci veřejné zakázky mohou podávat nabídku na jednu nebo více částí.


Předpokládaná hodnota

  • 149 372 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky