Smlouva: 3) Krkonoše - východ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 565
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 111 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 134 310,00
Zadávací řízení: 3) Krkonoše - východ

Název (předmět)

3) Krkonoše - východ

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v činnosti mapování a zákresu aktuálního hospodářského managementu na zachovalých lučních porostech ve III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma v roce 2017. Součástí zakázky je i zakreslení mapování aktuálního managementu do prostředí GIS.
Vzhledem k povaze zakázky, tedy terénní náročnosti vzhledem ke klimatickým a časovým podmínkám rozhodl se zadavatel dělit zakázku na části. Tyto části jsou stanoveny dle mapovaného území KRNAP. Účastníci veřejné zakázky mohou podávat nabídku na jednu nebo více částí.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Poštovní adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy