Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7588
Systémové číslo: P17V00000838
Datum zahájení: 15.05.2017
Nabídku podat do: 24.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování právních služeb v oblasti práva životního prostředí (se zaměřením na problematiku nakládání s chemickými látkami a REACH), správního řízení (včetně exekučního), daňového řízení, soudního řízení a v oblasti smluvních vztahů. Právní služby budou spočívat zejména v komplexním právním poradenství, zpracování právních stanovisek a analýz, právním zastupováním v řízeních před soudy a jinými orgány, zastupování při jednáních, v přípravě a posuzování smluv a jiných právních službách dle pokynů zadavatele.
Právní služby budou poskytovány v sídle zadavatele s výjimkou zastupování před soudy, jednání mimo sídlo zadavatele a naléhavých případů řešených v oblastních inspektorátech zadavatele. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku. Služby budou čerpány dle aktuální potřeby zadavatele. Předpokládaný rozsah poskytování právních služeb je minimálně 8 hodin týdně (384 hodin ročně) a v případě potřeby zadavatele bude možné rozšířit rozsah poskytovaných služeb maximálně na 18 hodin týdně (maximálně 864 hodin ročně).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódu:
Název: CPV:
Právní služby 79100000-5

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 428 430 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky