Veřejná zakázka: ČIŽP- Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11292
Systémové číslo: P21V00000045
Datum zahájení: 13.04.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČIŽP- Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami:
Vstupní kontrola dokumentace Oblastních inspektorátů ČIŽP v Požární ochraně (dále jen „PO“) a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).
Kontroly objektů Oblastních inspektorátů ČIŽP v PO a BOZP.
Kontroly odstranění neshod PO a BOZP zjištěných v objektech Oblastních inspektorátů ČIŽP
Vedení dokumentace PO a BOZP Oblastních inspektorátů ČIŽP.
Aktualizace dokumentace PO a BOZP Oblastních inspektorátů ČIŽP.
Pravidelná školení preventistů OI ČIŽP z PO.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky včetně adres jednotlivých pracovišť ČIŽP je uvedena v příloze č. 1 zadávacích podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky