Zakázka: Výměna potrubí topné vody v KC Floret

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11014
Systémové číslo: P20V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2020

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna potrubí topné vody v KC Floret
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je výměna potrubí topné vody v restauračním provozu včetně zázemí v 1. NP v kongresovém centru Floret Průhonice včetně dopadu na stavební část.
Důvodem realizace opravy je koroze potrubí topné vody uloženého v podlaze.
Požadavek je zachování původních mramorových a keramických dlažeb. Proto v místnostech, kde jsou dlažby a kde je to prostorově možné, bude nové potrubí vedeno po zdi, a to buď přiznaně, v dřevěném zákrytu otopných těles nebo v drážce ve zdi. Kde to není možné nebo je zde jiná podlahová krytina než dlažba, bude vybourána podlaha v místě vedení potrubí, stávající potrubí demontováno a nahrazeno novým. V zázemí restauračního zařízení bude potrubí nově vedeno pod stropem. Nové rozvody budou v místě vstupu do objektu napojeny na původní rozvod vedoucí k stávajícímu zdroji tepla.
Otopná tělesa budou použita stávající, pouze dojde k jejich demontáži, provedení nového potrubí a následné zpětné montáži otopných těles na nové kotvy a jejich připojení.
Součástí zakázky jsou stavební práce a následný úklid včetně likvidace odpadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 • IČO: 00027073
 • Poštovní adresa:
  Květnové náměstí 391
  25243 Průhonice
  Česká republika - CZE
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491877

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Květnové náměstí 391
25243 Průhonice
Česká republika - CZE

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy