Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ředitelství ČIŽP a OI Praha III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10192
Systémové číslo: P18V00001233
Datum zahájení: 24.07.2018
Nabídku podat do: 02.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr poskytovatele pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ředitelství ČIŽP a OI Praha III
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami:
➢ průběžné poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy, dále zajištění minimálně 1x ročně dohledu na pracovištích zadavatele a školení o poskytování první pomoci.

V současné době má zadavatel na ředitelství a Oblastním inspektorátu Praha 195 zaměstnanců zařazených do I. kategorie a II. kategorie.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Závodní zdravotní péče 85147000

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 123 967 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky