Smlouva: Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2524
Evidenční číslo: 180065, 190021
Datum uzavření smlouvy: 01.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 760 827,59
Cena v Kč vč. DPH: 9 390 601,39
Zadávací řízení: Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí

Název (předmět)

Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Stručný popis

a) Předmětem zakázky jsou stavební úpravy vybraných stávajících místností v budově sídla zadavatele, a to včetně dodávky a montáže veškerých souvisejících technologických zařízení vytvářejících jednotný celek, který bude dostatečný k zajištění provozu nového datového centra jako celku. Předmětem zakázky není vlastní dodávka nové IT technologie ani přemístění stávající IT technologie do nově stavebně upravených místností.
b) Předmětem zakázky je dále zajištění technické podpory, servisu, údržby v rozsahu doporučeném výrobcem příslušných technologických zařízení, profylaxe nově namontovaných technologických zařízení, zajištění bezplatného odstraňování případných poruch nebo závad technologických zařízení a s tím souvisejících úkonů, jako např. zajištění dodávek spotřebního materiálu a náhradních dílů potřebných pro bezchybnou funkci technologických zařízení tak, aby byl zajištěn nepřetržitý chod datového centra zadavatele 24 hodin denně, a to včetně zajištění mimozáručních oprav, a to po dobu trvání servisní smlouvy v délce 60 měsíců.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy