Profil zadavatele: Český hydrometeorologický ústav

  • Název: Český hydrometeorologický ústav
  • IČO: 00020699
  • Adresa:
    Na Šabatce 17
    143 06 Praha - Komořany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce trafostanice objektu observatoře ČHMÚ v Tušimicích
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 20.04.2018 10:00
Emise z dopravy 1990-2016 podle metodiky COPERT
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 30.04.2018 10:00
Emise ze zemědělských strojů 1990-2016 s využitím údajů STK
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 30.04.2018 10:00
Projekt vytápění a hydroizolace objektu archívu ČHMÚ v Brozanech
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 23.04.2018 10:00
Multifunkční tiskárna pro ODMI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 06.04.2018 10:00
Nákup automatického prachoměru - Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 20.04.2018 12:00
Rekonstrukce limnigrafické stanice Pořešín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Realizace návrhových opatření a doporučení dle nařízení EP a rady (EU) č. 2016/679
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 09.04.2018 10:00
VT pro UI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 23.03.2018 11:00
Mobilní telefonní přístroje 2/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2018 20.03.2018 10:00
Likvidace 46-ti vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 28.03.2018 10:00
VT pro pob. Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 19.03.2018 11:00
Průběžná systémová podpora provozu hydrologického systému AQUALOG v letech 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 16.03.2018 10:00
Hygienický materiál pro ČHMÚ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 27.02.2018 10:00
Servisní podpora Active directory
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 21.02.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016