Profil zadavatele: Český hydrometeorologický ústav

  • Název: Český hydrometeorologický ústav
  • IČO: 00020699
  • Adresa:
    Na Šabatce 17
    143 06 Praha - Komořany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MS Luká-výstavba zdroje tepla a zateplení, MS Přibyslav-výstavba zdroje tepla a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012
MS luká-výstavba zdroje tepla a zateplení, MS Přibyslav-výstavba zdroje tepla a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012
Dodávka oplocení a úprava svahu pod příjezdovou komunikaci pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012
Příprava a realizace vytápění objektů meteorologických stanic ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2012
Pozáruční servis automatických meteorologických měřících systémů (dále jen AMS) objednatele
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2012
Dodávka 5 ks třífázových elektrocentrál
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2012
Dodávku ceilometrů, ultrasonického anemometru a displejů pro odbor letecké meteorologie
nadlimitní Zadáno 07.02.2012
Vzorkování a analýzy podzemních vod ve státní síti pro provozní monitoring v letech 2010 - 2012
nadlimitní Zadáno 22.01.2010
Dodávka a instalace 53 ks automatických klimatologických stanic II. typu
nadlimitní Zadáno 09.06.2009
Vývoj programového vybavení ISKO2
nadlimitní Zadáno 11.02.2004 11.03.2004 13:00
Pozáruční servis a pravidelné technické kontroly AIM
nadlimitní Zadáno 19.12.2003 29.12.2003 13:00
Dodávka komplexní ekonomické agendy
nadlimitní Zadáno 12.10.1996 11.11.1996 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016