Profil zadavatele: Český hydrometeorologický ústav

  • Název: Český hydrometeorologický ústav
  • IČO: 00020699
  • Adresa:
    Na Šabatce 17
    143 06 Praha - Komořany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tonery pro laserové tiskárny originální 5 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 23.05.2018 10:00
VT pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 15.05.2018 10:00
Pozáruční opravy, pravidelný servis (kalibrace a repase) a podpora automatických meteorologických měřících systémů sítě ČHMÚ
nadlimitní Zadáno 04.05.2018 12.06.2020 10:00
Svěřená správa portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 15.05.2018 08:00
Rekonstrukce objektů PZV – projektové a inženýrské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 04.06.2018 13:00
Projekt rekonstrukce vnitřních kanalizačních rozvodů včetně sociálních zařízení v pobočce ČHMÚ BRNO - rozšíření projektových prací
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 18.05.2018 10:00
Čistění a údržba vodoměrných stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2018 18.05.2018 13:00
VT pro UH, ODMI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 02.05.2018 08:00
Programová podpora akce výměny AFTN ústředny ŘLP ČR, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávka stravenek pro zaměstanance ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 04.05.2018 10:00
Metodické a administrativní postupy pro zjitění úrovně zničišťování vybraných lokalit fugitivními emisemi prachu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 16.05.2018 10:00
Srovnávací projekce emisí SO2, NOX, PM2,5, a CO2 z energetiky a průmyslu do r. 2040
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 16.05.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 3/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 17.04.2018 10:00
Úprava zeleně areálu Komořany
podlimitní Zadáno 10.04.2018 16.05.2018 10:00
Emise z dopravy 1990-2016 podle metodiky COPERT
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 30.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016