Profil zadavatele: Český hydrometeorologický ústav

  • Název: Český hydrometeorologický ústav
  • IČO: 00020699
  • Adresa:
    Na Šabatce 17
    143 06 Praha - Komořany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektů PV a PZV
nadlimitní Zadáno 24.10.2012
Automatická stanice pro přípravu vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2012
Revitalizace havarijního stavu střech MS Dukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012
Rekonstrukce objektů PV a PZV
podlimitní Zadáno 05.09.2012
Úprava struktury a rekalibrace parametrů hydrologického systému AquaLog
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
Rekonstrukce zpevněné plochy dvora brněnské pobočky ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2012
Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš
podlimitní Zadáno 20.08.2012
Rekonstrukce lmg. Smědava a lmg. Janov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2012
Upgrade centrálních přepínačů LAN
nadlimitní Zadáno 18.06.2012
Dodávka a rekonstrukce trafostanice TS 2505 Komořany
podlimitní Zadáno 24.05.2012
Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod
nadlimitní Zadáno 22.05.2012
Terénní úpravy areálu pobočky ČHMÚ Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012
Revitalizace ochozu radiolokační stanice Skalky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2012
Služby spojené s dovozem UV kalibračního etalonu a fotometru
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2012
Supervize a projekt interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016