Profil zadavatele: Český hydrometeorologický ústav

  • Název: Český hydrometeorologický ústav
  • IČO: 00020699
  • Adresa:
    Na Šabatce 17
    143 06 Praha - Komořany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průběžná systémová podpora provozu IS ARROW v roce 2014
nadlimitní Zadáno 05.12.2013
Průběžná systémová podpora provozu specializovaných aplikací OJV v roce 2014
nadlimitní Zadáno 05.12.2013
Automatický dávkovač k tepelnému desorbéru a zařízení pro připojení kanystrů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2013
5 ks klientských verzí systému AeroWeather
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013
Vzorkování a analýzy podzemních vod ve státní síti pro situační monitoring v roce 2013
nadlimitní Zadáno 19.07.2013
Dodávka a příprava systémového a aplikačního SW pro instalaci aplikace CLIDATA v Tbilisi, Gruzie
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2013
Zabezpečení instalace aplikace CLIDATA v Tbilisi, Gruzie
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2013
Rekonstrukce objektů PV a PZV pro část 3, 4 a 5
podlimitní Zadáno 05.06.2013
Rekonstrukce objektů PV a PZV dílčí část 1 a dílčí část 2
podlimitní Zadáno 18.04.2013
Programátorské služby spojené s údržbou stávajícího programového vybavení provozovaného na pracovišti Odboru letecké meteorologie ČHMÚ na serverech systému AMIS (lamis0/1), ALKPR (alkpra/b) a klientských PC
nadlimitní Zadáno 21.12.2012
Údržba programového vybavení systému AMIS na pracovištích uživatelů mimo ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2012
Zajištění údržby a další vývoj software Visual Weather
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2012
Rekonstrukce hydroizolace, fasády a střešního pláště zámku v Praze - Komořanech
podlimitní Zadáno 07.12.2012
Zajištění pozáručního servisu a průběžné systémové podpory družicového sytému 2met!
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2012
Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016