Profil zadavatele: CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  • Název: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
  • IČO: 45249130
  • Adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení