Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Helpdesk
Odesílatel Alena Bartůňková
Organizace odesílatele Česká geologická služba [IČO: 00025798]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2016 11:44:23
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1:
V dokumentu zadávací dokumentace CGS-Helpdesk bodu 2.1 Předmětu veřejné zakázky je definováno SLA pro incidenty. Jaké jsou požadované SLA pro requesty např. instalace SW a podobně?

Odpověď č. 1:
SLA uvedena v zadávací dokumentaci v kapitole 2.1 platí pro všechny typy incidentu uvedených v Katalogu IT služeb. Zadavatel považuje všechny činnosti uvedené v Katalogu IT služeb za incidenty. Uvedené SLA tedy platí i pro uvedené instalace SW.

Dotaz č. 2:
Jaký bude přístup dodavatele do skladovacích prostor techniky? Bude nutné provádět instalace přímo na lokalitách zadavatele? Budou vyhrazené prostory u zadavatele k těmto pracím? Je možné přesouvat techniku na pobočku dodavatele?

Odpověď č. 2:
Pověřený pracovník dodavatele bude mít přístup na uvedená pracoviště zadavatele, která jsou pro tyto účely na pracovištích vybavena. Řešení incidentu, které nemůže probíhat přímo u zaměstnance zadavatele, může probíhat na pracovišti dodavatele. Náklady na převoz zařízeni (tam i zpět) musí být součástí nabízeného řešení dodavatele.

Dotaz č. 3:
Jaké typy požadavků budou řešeny dodavatelem ohledně síťových tiskáren?

Odpověď č. 3:
Jde o napojení koncového zařízení pracovníka zadavatele k existující a funkční síťové tiskárně. Správa samotné tiskárny není předmětem veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:
V bodu 9.3 zadávací dokumentace CGS-Helpdesk. VI: Jakým způsobem by mělo být možné uživatelsky definovat automatické eskalační procesy? VIII: Jaké typy customizací jsou uvažovány v tomto bodu?

Odpověď č. 4:
VI: Požaduje se umožnění provádění změn pověřenému pracovníkovi zadavatele přímo
v prostředí aplikace nabízené pro evidenci a řízení incidentu. Zadavatel nepožaduje konkrétní způsob uživatelského definování eskalačních procesů, ale musí to být uživatelsky umožněno.

VIII: Požaduje se umožnění customizace formulářů pro řízení incidentu a přehledových reportů, aby obsahovaly jen relevantní informace a maximálně tak zjednodušily práci s aplikací. Správa uživatelů zadavatele a jejich údajů.

Dotaz č. 5:
Existuje uložiště schváleného SW. Jakým způsobem bude zabezpečený přístup dodavatele k tomu uložišti?

Odpověď č. 5:
Všechny instalační zdroje pro schválený SW jsou přístupné ve vnitřní síti zadavatele. Při finální doinstalaci schváleného SW musí být zařízení na pracovišti zadavatele.

Informace č. 1:
Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek s nabídkami.
Lhůta pro podání nabídek končí: dne 25. 5. 2016 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami: dne 25. 5. 2016 v 10:00 hodin.


Přílohy
- CGS-Helpdesk-DIZP-02-v02.pdf (604.63 KB)