Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Helpdesk
Odesílatel Alena Bartůňková
Organizace odesílatele Česká geologická služba [IČO: 00025798]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2016 13:22:56
Předmět Dodatečné informace

Dotaz č. 1:
V ramci zadavaci dokumentace na vyberovem rizeni HELPDESK pisete v technicke dokumentaci v bode 3.2 nasledujici text

Požadavky na školení
(1) Uchazeč zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů – na systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro správné používání těchto systémů.
(2) Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz.
(3) Minimální rozsah školení je 4 hodin.
(4) Školení bude probíhat v sídle Zadavatele.
(5) Předpokládá se účast max. 3 administrátorů Zadavatele.
(6) Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Moje otazka zni, jake systemy mame vyskolit kdyz verejna zakazka je na dodani helpdesku. Helpdesk bezne funguje ze vasi zamestnanci zavolaji dodavatelum, kteri prevezmou pozadavek a nasledovne dany pozadavek vyresi, nevim o zadnem systemu v mezi kroku.

Odpověď č. 1:
V ZD v bodě 9.3 odst. 3 písm. b) se řeší nabídka vlastní aplikace pro evidenci a řízení incidentů (aby měl zadavatel přehled o jednotlivých incidentech, jak je popsáno v návrhu smlouvy).
Jedná se tedy o školení tohoto systému.


Přílohy
- CGS-Helpdesk-DIZP-01-v01.pdf (598.70 KB)