Veřejná zakázka: Aktualizace vrstvy záplavových území II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9972
Systémové číslo VZ: P18V00001013
Evidenční číslo zadavatele: 78/18
Datum zahájení: 13.06.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace vrstvy záplavových území II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření jednotné vrstvy záplavových území (dále jen „ZÚ“) o území stanovená vodoprávními úřady v období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2019. Evidence jednotné vrstvy ZÚ a jejích aktivních zón stanovovaných na vodních tocích v ČR je vedena v informačním systému VODA v gesci Ministerstva životního prostředí a má podobu tabelárních a prostorových dat s připojenými atributy. Vrstva obsahuje digitální reprezentaci ZÚ Q5, Q20, Q100 a aktivních zón ZÚ při Q100. Dne 18. 05. 2018 vstoupila v platnost Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, podle které budou zpracovávána též záplavová území pro Q500. Veřejná zakázka se tudíž týká i zpracování jednotné vrstvy Q500.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 520 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky