Smlouva: Aktualizace vrstvy záplavových území II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1985
Evidenční číslo: 180079
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 390 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 471 900,00
Zadávací řízení: Aktualizace vrstvy záplavových území II.

Název (předmět)

Aktualizace vrstvy záplavových území II.

Schválil / podepsal

Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření jednotné vrstvy záplavových území (dále jen „ZÚ“) o území stanovená vodoprávními úřady v období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2019. Evidence jednotné vrstvy ZÚ a jejích aktivních zón stanovovaných na vodních tocích v ČR je vedena v informačním systému VODA v gesci Ministerstva životního prostředí a má podobu tabelárních a prostorových dat s připojenými atributy. Vrstva obsahuje digitální reprezentaci ZÚ Q5, Q20, Q100 a aktivních zón ZÚ při Q100. Dne 18. 05. 2018 vstoupila v platnost Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, podle které budou zpracovávána též záplavová území pro Q500. Veřejná zakázka se tudíž týká i zpracování jednotné vrstvy Q500.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy