Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9744
Systémové číslo: P18V00000785
Evidenční číslo zadavatele: 21/18
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 21.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování právních služeb v oblasti práva životního prostředí (se zaměřením na problematiku nakládání s chemickými látkami a REACH), správního řízení (včetně exekučního), daňového řízení, soudního řízení a v oblasti smluvních vztahů. Právní služby budou spočívat zejména v komplexním právním poradenství, zpracování právních stanovisek a analýz, právním zastupováním v řízeních před soudy a jinými orgány, zastupování při jednáních, v přípravě a posuzování smluv a jiných právních službách dle pokynů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 428 430 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky