Veřejná zakázka: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9119
Systémové číslo: P18V00000270
Evidenční číslo zadavatele: 51/18
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je posouzení současného stavu lesních porostů na vybraném lesním majetku České republiky, ekosystémové indikace jeho příčin, kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí a stanovení výše újmy na jejich účinnosti pro jednotlivé typy porostů zájmového území podle dokumentovaných, schválených a metodických postupů Ministerstva životního prostředí.

Dále je předmětem této veřejné zakázky zhodnocení ekofyziologických příčin a důsledků funkční újmy, včetně jejího finančního vyjádření, propozice a navržení rámcových lesnických opatření ke snížení této újmy zaměřených na druhové, věkové a prostorové struktury lesních porostů, posouzení predikované úrovně nápravy funkční újmy, finanční vyjádření zvýšení funkčních účinků ve smyslu hospodářských zájmů vlastníka i zájmů celospolečenských, dopady funkčních účinků na související krajinné prostředí a vlivy na vodní, teplotní a ekostabilizační režim.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky