Smlouva: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1608
Evidenční číslo: 180040
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 339 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 410 190,00
Zadávací řízení: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách

Název (předmět)

Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách

Schválil / podepsal

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je posouzení současného stavu lesních porostů na vybraném lesním majetku České republiky, ekosystémové indikace jeho příčin, kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí a stanovení výše újmy na jejich účinnosti pro jednotlivé typy porostů zájmového území podle dokumentovaných, schválených a metodických postupů Ministerstva životního prostředí.

Dále je předmětem této veřejné zakázky zhodnocení ekofyziologických příčin a důsledků funkční újmy, včetně jejího finančního vyjádření, propozice a navržení rámcových lesnických opatření ke snížení této újmy zaměřených na druhové, věkové a prostorové struktury lesních porostů, posouzení predikované úrovně nápravy funkční újmy, finanční vyjádření zvýšení funkčních účinků ve smyslu hospodářských zájmů vlastníka i zájmů celospolečenských, dopady funkčních účinků na související krajinné prostředí a vlivy na vodní, teplotní a ekostabilizační režim.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy