Veřejná zakázka: Část 2-ANALÝZY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8064
Systémové číslo: P17V00001311
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022485
Jedná se o část veřejné zakázky: Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava
Datum zahájení: 15.08.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 2-ANALÝZY
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Část 2 – ANALÝZY - Předmětem veřejné zakázky je zajištění populace perlorodek před rizikem úhynu vlivem znečištění a eroze, a to detekcí havárií monitorováním znečištění, saprobiologickou detekcí chronické a epizodické eutrofizace, opatřením proti erozi ohrožující biotop perlorodky, screeningem kovů a pesticidů, opatřením proti znečištění nad místy výskytu perlorodek, chemickým monitoringem zaměřeným na vyhodnocení opatření proti znečištění a erozi a bioindikací čistoty vody v povodí. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 156 198 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
nebo listinná podoba: Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky