Veřejná zakázka: Část 2-ANALÝZY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8064
Systémové číslo: P17V00001311
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022485
Jedná se o část veřejné zakázky: Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava
Datum zahájení: 15.08.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 2-ANALÝZY
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Část 2 – ANALÝZY - Předmětem veřejné zakázky je zajištění populace perlorodek před rizikem úhynu vlivem znečištění a eroze, a to detekcí havárií monitorováním znečištění, saprobiologickou detekcí chronické a epizodické eutrofizace, opatřením proti erozi ohrožující biotop perlorodky, screeningem kovů a pesticidů, opatřením proti znečištění nad místy výskytu perlorodek, chemickým monitoringem zaměřeným na vyhodnocení opatření proti znečištění a erozi a bioindikací čistoty vody v povodí. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 156 198 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
nebo listinná podoba: Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky