Veřejná zakázka: Zajištění kurzů zaměřených na měkké dovednosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8041
Systémové číslo: P17V00001288
Datum zahájení: 09.08.2017
Nabídku podat do: 21.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění kurzů zaměřených na měkké dovednosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti základních a pokročilých měkkých dovedností (konkrétně se jedná o komunikační a manažerské dovednosti).
Výše uvedené služby budou poskytovány dle potřeb zadavatele - objednávek, které budou vystavovány na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena
s jedním dodavatelem na dobu 3 let.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze
č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
Název: CPV:
Vzdělávání a školení 80000000-4
Školení zaměstnanců 80511000-9
Školení osobního rozvoje 80570000-0

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 780 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky