Veřejná zakázka: Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7942
Systémové číslo: P17V00001190
Evidenční číslo zadavatele: NPS 04607/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-018552
Datum zahájení: 12.07.2017
Nabídku podat do: 04.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění ošetření několika typů arboristických zásahů za účelem zajištění vitality a perspektivy jednotlivých stromů. Typy zásahů vycházejí ze standardu "Řez stromů" (SPPK A02 02: 2015-AOPK, Standardy péče o přírodu a krajinu) na území CHKO Šumava. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikované v Příloze č. 6 - Mapa Památných stromů (v rámci této přílohy jsou uvedeny pouze památné stromy na území CHKO, uvedené památné stromy nereprezentují kompletní a neměnný výčet ošetřovaných stromů, tedy jedná se pouze o demonstrativní výčet ošetřovaných stromů) a Příloze č. 5 - Podrobný přehled typu ošetření jedinců (zadavatel uvádí, že v uvedené příloze je popis plánovaných zásahů, které ovšem z možných povětrnostních důvodů nemůže zadavatel garantovat, zároveň zadavatel uvádí, že v rámci této přílohy jsou uvedeny pouze památné stromy na území CHKO, uvedené památné stromy nereprezentují kompletní a neměnný výčet ošetřovaných stromů, tedy jedná se pouze o demonstrativní výčet ošetřovaných stromů). Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 7 Technologické listy a příloze č. 1 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 795 658 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. máje 260
385 01 Vimperk

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky