Veřejná zakázka: Výstavba nového centrálního předpovědního pracoviště-projektové a inženýrské práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7094
Systémové číslo: P17V00000344
Evidenční číslo zadavatele: E1703
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.03.2017
Nabídku podat do: 13.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba nového centrálního předpovědního pracoviště-projektové a inženýrské práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP), provádění stavby (DPS) a provedení komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) včetně následného autorského dozoru projektanta při realizaci stavby na akci „Výstavba nového centrálního předpovědního pracoviště“, to vše při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Součástí projektové dokumentace bude vytyčení podzemních sítí v zájmovém území.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český hydrometeorologický ústav
 • IČO: 00020699
 • Poštovní adresa:
  Na Šabatce 17
  143 06 Praha - Komořany

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky